National Outdoor 10,000m Championships for Japan

Men (97 runnings)
23 Jun 2017  Osaka        28:35.47 Suguru Osako-2 
24 Jun 2016  Nagoya       28:07.44 Suguru Osako
27 Jun 2015  Niigata       28:18.53 Tetsuya Yoroizaka
07 Jun 2014  Fukushima      28:32.07 Yuki Sato-4
08 Jun 2013  Tokyo        28:24.94 Yuki Sato-3
09 Jun 2012  Osaka        28:18.15 Yuki Sato-2
10 Jun 2011  Kumagaya      28:10.87 Yuki Sato
04 Jun 2010  Marugame      28:43.08 Kensuke Takezawa
28 Jun 2009  Hiroshima      28:19.25 Yuki Iwai
26 Jun 2008  Kawasaki      27:51.27 Takayuki Matsumiya-3
30 Jun 2007  Osaka        28:47.37 Takayuki Matsumiya-2
01 Jul 2006  Kobe        28:54.64 Takayuki Matsumiya
05 Jun 2005  Tokyo        28:09.89 Yu Mitsuya
05 Jun 2004  Tottori       27:59.32 Ryuji Ono
07 Jun 2003  Yokohama      28:17.95 Toshihiro Iwasa
08 Jun 2002  Kanazawa      28:25.81 Tomoo Tsubota
09 Jun 2001  Tokyo        28:05.79 Daniel Njenga (KEN)
06 Oct 2000  Sendai       27:44.01 Zakayo Ngatho (KEN)
02 Oct 1999  Shizuoka      28:50.81 Toshinari Takaoka-2
03 Oct 1998  Kumamoto      28:15.94 Kenji Takao
04 Oct 1997  Tokyo        27:45.02 Julius Gitahi (KEN)
08 Jun 1996  Osaka        27:49.89 Toshinari Takaoka
10 Jun 1995  Tokyo        27:26.26 Aloÿs Nizigama-2
11 Jun 1994  Tokyo        27:51.85 Aloÿs Nizigama (BDI)
13 Jun 1993  Tokyo        28:25.24 Stephen Mayaka (KEN)
12 Jun 1992  Tokyo        27:52.51 Mathias Ntawulikura (RWA)
15 Jun 1991  Tokyo        27:44.52 Thomas Osano-2
10 Jun 1990  Chiba        28:28.49 Thomas Osano (KEN)
18 Jun 1989  Tokyo        28:17.78 Haruo Urata-2
19 Jun 1988  Tokyo        28:42.43 Haruo Urata
13 Jun 1987  Tokyo        28:23.12 Kozo Akutsu
01 Jun 1986  Tokyo        28:22.15 Hisatoshi Shintaku-3
02 Jun 1985  Tokyo        29:00.07 Takao Nakamura-3
21 Oct 1984  Tokyo        27:59.79 Hisatoshi Shintaku-2
02 Oct 1983  Tokyo        28:51.67 Takao Nakamura-2
12 Sep 1982  Tokyo        29:04.97 Takao Nakamura
25 Oct 1981  Tokyo        28:40.8  Hisatoshi Shintaku
26 Oct 1980  Tokyo        28:42.0  Kunimitsu Ito
27 Oct 1979  Tokyo        28:33.1  Yasunori Hamada-2
28 Oct 1978  Tokyo        28:29.2  Hideki Kita-2
29 Oct 1977  Tokyo        28:25.9  Hideki Kita
05 Jun 1976  Tokyo        28:33.4  Toshiaki Kamata
31 May 1975  Tokyo        28:48.2  Nobuaki Takao
02 Jun 1974  Tokyo        29:24.0  Katsuaki Isohata
03 Jun 1973  Chiba        28:48.4  Ichio Sato
04 Jun 1972  Tokyo        29:38.6  Toshio Miyashita
30 May 1971  Tokyo        29:01.4  Yasunori Hamada
31 May 1970  Tokyo        29:24.6  Kenichi Otsuki-2
21 Sep 1969  Ageo        29:46.0  Kenichi Otsuki
01 Sep 1968  Tokyo        28:58.0  Keisuke Sawaki-2
24 Sep 1967  Tokyo        29:23.2  Akio Usami
18 Sep 1966  Tokyo        29:54.4  Kazuo Tsuchiya-2
15 Oct 1965  Tokyo        29:19.4  Keisuke Sawaki
05 Jul 1964  Tokyo        30:05.2  Kazuo Tsuchiya
15 Oct 1963  Tokyo        29:44.6  William Baillie (NZL)
14 Oct 1962  Omiya        29:59.0  Kokichi Tsuburaya
02 Jul 1961  Tokyo        30:42.4  Sekinosuke Hayashida-4
01 Jul 1960  Tokyo        30:18.6  Sekinosuke Hayashida-3
02 Aug 1959  Tokyo        31:52.8  Hidekuni Hiroshima
12 Oct 1958  Tokyo        30:28.4  Takashi Baba
06 Oct 1957  Kobe        32:20.6  Sekinosuke Hayashida-2
07 Oct 1956  Sendai       31:26.8  Sekinosuke Hayashida
23 Oct 1955  Kobe        31:09.4  Osamu Inoue
24 Sep 1954  Tokyo        32:18.6  Kazumi Umezawa
10 Oct 1953  Tokyo        31:52.6  Masuo Onishi-2
04 Oct 1952  Gifu        32:18.0  Masuo Onishi
14 Oct 1951  Nagoya       31:57.2  Kenji Ishii
08 Oct 1950  Kagoshima      33:19.8  Ryosuke Takasugi-2
28 Oct 1949  Kashiwara      32:45.0  Soichi Tamoi
15 Aug 1948  Yamagata      34:39.0  Ryosuke Takasugi
05 Oct 1947  Tobata       33:37.0  Kanenori Suenaga-3
    1946            33:35.6  Kanenori Suenaga-2
    ....  not held
    1942            34:35.2  Kanenori Suenaga
    ....  not held
03 Nov 1940  Tokyo        31:36.2  Masaru Yamashita
03 Nov 1939  Tokyo        31:22.0  Kohei Murakoso-6
    1938            31:38.0  Kohei Murakoso-5
03 Nov 1937  Tokyo        31:11.4  Kohei Murakoso-4
01 Nov 1936  Tokyo        31:19.6  Kohei Murakoso-3
03 Nov 1935  Tokyo        31:07.8  Kohei Murakoso-2
    1934            33:18.2  Kohei Murakoso
02 Nov 1933  Tokyo        32:06.8  Hayami Koyanagi
28 May 1932  Tokyo        31:33.6  Masamichi Kitamoto
02 Nov 1931  Tokyo        32:00.4  Seiichiro Tsuda
    1930            34:05.8  Yukimoto Nakajima
    1929            33:08.2  Kazunori Morimoto
    1928            32:50.8  Hisakazu Nagatani
    1927            33:24.8  Shigesaku Michikawa
    1926            33:48.2  Shoichi Kusanagi
    1925            33:17.0  Hisakazu Nagatani
    ....  not held
    1923            35:11.4  Taroshichi Hirano
    1922            35:02.0  Koji Shimomura
    1921            37:42.0  Kan Yamaguchi
    1920            34:45.0  Toshio Miyata
    ....  not held
    1917            36:18.0  Tozaburo Yanagida
    ....  not held
    1915            36:02.0  Shizo Kanaguri
    1914            37:21.0  Shotaro Kooriyama
    1913            35:55.0  Suekichi Nakata
First-Japanese with non-Japanese champion
2001 28:11.85 Toshinari Takaoka 
2000 27:59.39 Naoki Mishiro
1997 28:03.33 Kenji Takao
1995 27:55.01 Toshiyuki Hayata
1994 28:14.62 Toshinari Takaoka 
1993 28:29.05 Jun Hiratsuka 
1992 28:16.18 Koichi Morishita-3 
1991 28:12.59 Koichi Morishita-2 
1990 28:40.78 Koichi Morishita 
1963 29:45.8  Kokichi Tsuburaya
Non-champion winners
2009 28:04.20 Yacob Jarso (ETH)
2005 27:41.64 Samuel Wanjiru (KEN) 
2004 27:41.09 Martin Irungu (KEN) 
2003 28:14.87 John Kanyi (KEN) 
2002 28:23.72 Daniel Njenga (KEN) 

Notes: 1913 was the inaugural year. The 1961 men's champion was known as Sekinosuke Aoki, having changed his name from Sekinosuke Hayashida. The 1981 men's champion was known as Masanari Shintaku but changed his name subsequent to the 1981 championships.

Women (37 runnings)
23 Jun 2017  Osaka        31:39.41 Mizuki Matsuda
24 Jun 2016  Nagoya       31:18.73 Ayuko Suzuki 
26 Jun 2015  Niigata       32:06.48 Kasumi Nishihara-2
06 Jun 2014  Fukushima      32:37.23 Kasumi Nishihara
07 Jun 2013  Tokyo        31:06.67 Hitomi Niiya
08 Jun 2012  Osaka        31:28.71 Mika Yoshikawa
10 Jun 2011  Kumagaya      32:18.79 Kayo Sugihara
04 Jun 2010  Marugame      31:47.56 Kayoko Fukushi-7
25 Jun 2009  Hiroshima      31:57.44 Yukiko Akiba
27 Jun 2008  Kawasaki      31:15.07 Yoko Shibui
29 Jun 2007  Osaka        32:13.58 Kayoko Fukushi-6
30 Jun 2006  Kobe        32:06.92 Kayoko Fukushi-5
02 Jun 2005  Tokyo        31:30.82 Kayoko Fukushi-4
04 Jun 2004  Tottori       31:32.09 Kayoko Fukushi-3
06 Jun 2003  Yokohama      31:47.15 Kayoko Fukushi-2
07 Jun 2002  Kanazawa      32:30.51 Kayoko Fukushi
10 Jun 2001  Tokyo        31:50.39 Haruko Okamoto
08 Oct 2000  Sendai       32:06.42 Yukiko Okamoto
03 Oct 1999  Shizuoka      32:08.00 Harumi Hiroyama-2
02 Oct 1998  Kumamoto      32:39.64 Yuko Kawakami
05 Oct 1997  Tokyo        31:22.72 Harumi Hiroyama
09 Jun 1996  Osaka        31:19.40 Hiromi Suzuki-2
11 Jun 1995  Tokyo        31:43.41 Hiromi Suzuki
10 Jun 1994  Tokyo        31:59.45 Huan-di Zhong (CHN)
13 Jun 1993  Tokyo        33:26.36 Midori Shimizu
14 Jun 1992  Tokyo        32:03.95 Izumi Maki
16 Jun 1991  Tokyo        31:40.56 Delillah Asiago (KEN)
09 Jun 1990  Chiba        32:18.71 Akemi Matsuno-2
17 Jun 1989  Tokyo        32:14.65 Miyoko Asahina
18 Jun 1988  Tokyo        32:53.75 Akemi Matsuno
14 Jun 1987  Tokyo        34:44.92 Ikuko Takahashi
01 Jun 1986  Tokyo        34:53.89 Misako Miyahara
02 Jun 1985  Tokyo        34:05.19 Mami Fukao
21 Oct 1984  Tokyo        33:58.04 Hisano Yokosuka
02 Oct 1983  Tokyo        34:33.82 Yasuko Hashimoto
12 Sep 1982  Tokyo        34:22.34 Rumiko Kaneko
25 Oct 1981  Tokyo        33:01.5  Akemi Masuda
First-Japanese with non-Japanese champion
1994 32:01.57 Mariko Hara 
1991 32:13.74 Izumi Maki 

Notes: The 1993 champion was known as Midori Fumoto at this time.

Notes: Foreigners were permitted to win the Japanese national title in these championships through 1993; for 1994-2001, foreign runners living in Japan and registered with the JAAF were permitted to win the title; for 2002-date, only Japanese citizens have been permitted to win the title.

Most Titles

Men (1913-date)

6

Kohei Murakoso 1934-39

Women (1981-date)

7

Kayoko Fukushi 2002-07.2010


Last Updated on 25 Jun 2017

Contributors: Shigenobu Ota (50), Andy Milroy (10), Brett Larner (25), Juraj Gasparovic (2), Francois Lorange (10)