National 10,000m Champions for India

Men (83 runnings)
28 Sep 2017  Chennai       29:16.21  Govindan Lakshmanan-3
30 Sep 2016  Lucknow       30:05.03  Govindan Lakshmanan-2
04 May 2015  Bangalore      29:49.91  Govindan Lakshmanan
19 Aug 2014  Patiala       30:04.77  Rahul Kumar Pal
10 Sep 2013  Ranchi        29:47.92  Kheta Ram
10 Sep 2012  Chennai       29:42.76  Inderjeet Patel
10 Sep 2011  Kolkata       30:18.16  Suresh Kumar Patel
18 May 2010  Kochi        30:03.08  S Raganuth
09 Oct 2009  Bhopal        29:19.40  Surendera Singh-4
10 Sep 2008  Kochi        29:52.06  Surendera Singh-3
23 Oct 2007  Jamshedpur      29:04.7  Surendera Singh-2
04 Oct 2006  New Delhi      29:30.48  Surendera Singh
10 Nov 2005  Hyderabad      31:23.65  Jagannath Lakade-2
10 Sep 2004  Mumbai        30:45.83  Jagannath Lakade
29 Sep 2003  Bangalore      33:34.33  Alagawadi Shivananda
07 Sep 2002  New Delhi      30:42.22  Aman Saini
21 Oct 2001  Chennai       30:43.8  K Shankar-2
09 Oct 2000  Kolkata       31:04.08  Harish Tiwari
  Oct 1999  Bhopal        30:34.25  N Gojen Singh
05 Nov 1998  Kolkata       30:11.6  K Shankar
10 Dec 1997  Gandhinagar     30:28.3  Gulab Chand-2
14 Dec 1996  Kolkata       29:42.15  Gulab Chand
  Jan 1996  New Delhi      30:14.1  Bhairon Singh Lone
  Jan 1995  Jamshedpur      29:56.2  Dinesh Kumar
05 Feb 1994  Chennai       30:05.23  Bahadur Prasad-2
20 Jan 1993  Bangalore      31:05.1  Narendra Singh
11 Mar 1992  Mumbai        30:26.5  Madan Singh-2
11 May 1991  Kolkata       30:33.9  Madan Singh
20 Jul 1990  New Delhi      30:43.7  Danvir Singh
03 Sep 1989  Chennai       30:07.2  Bahadur Prasad
20 Aug 1988  Kanpur        30:56.2  E Rajinder
08 May 1987  Mangalore      30:50.4  K M Suresh
12 Aug 1986  New Delhi      29:56.4  Vidhyadhar Singh
03 May 1985  Thiruvananthapuram  29:56.4  Vinod Kumar Pokhriyal
25 May 1984  Mumbai        31:11.8  Inder Singh-3
30 Sep 1983  Jamshedpur      30:39.1  Inder Singh-2
17 Sep 1982  New Delhi      29:43.9  Edward Vincent Janiclass-2
24 Oct 1981  Lucknow       29:33.0  Inder Singh
14 Mar 1981  New Delhi      29:30.7  Poonam Singh
07 Jun 1980  Ajmer        29:51.4  Hari Chand
  Mar 1979  Jamshedpur      30:04.1  Edward Vincent Janiclass
  May 1978  Jalandhar      28:58.1  Shivnath Singh-5
  May 1977  Chandigarh      29:26.0  Shivnath Singh-4
  Dec 1975  Ajmer        29:35.2  Shivnath Singh-3
15 Dec 1974  Madurai       29:34.0  Shivnath Singh-2
  Dec 1973  Ludhiana            cancelled due to rain
16 Dec 1972  Lucknow       30:27.6  Shivnath Singh
  Mar 1972  Chennai       31:29.2  Kirpal Singh-3
    1970  Patiala       31:04.6  Amrik Singh-2
21 Dec 1969  Ajmer        31:24.6  Amrik Singh
  Jan 1969  Bangalore      32:20.0  Hardit Singh
17 Dec 1967  Hyderabad      30:33.2  Kirpal Singh-2
27 Feb 1967  Sangrur       30:04.2  Kirpal Singh
  Feb 1966  Ajmer        32:26.6  Tarsem Singh-2
  Mar 1965  Pune         31:47.8  Tarsem Singh
  Mar 1964  Delhi        30:42.8  Tarlok Singh-3
  Mar 1963  Delhi        31:11.6  Narayan Singh
  Feb 1962  Jabalpur       31:07.2  Tarlok Singh-2
  Feb 1961  Jalandhar      31:09.2  Tarlok Singh
  Feb 1960  New Delhi      32:12.0  Buta Singh-4
  Feb 1959  Thiruvananthapuram  32:27.2  Buta Singh-3
  Feb 1958  Cuttack       31:53.6  Maria Ram*
  Feb 1957  Bangalore      32:37.8  Lal Chand-2
  Feb 1956  Patiala       32:24.4  Lal Chand
  Feb 1955  Kolkata       31:18.2  Buta Singh-2
  Mar 1954  Delhi        32:38.2  Buta Singh
  Feb 1953  Jabalpur       32:45.8  Dhanna Singh-2
  Feb 1952  Chennai       33:55.8  Dhanna Singh
  Feb 1951  Ludhiana       34:14.8  Gurbachan Singh-4
  Feb 1950  Mumbai        33:31.6  Gurbachan Singh-3
  Feb 1949  Delhi        34:25.8  nfn Ramalingam
  Feb 1948  Lucknow       34:41.0  nfn Eraiah
    ....  not held
  Feb 1946  Bangalore      34:15.0  Gurbachan Singh-2
    ....  not held
  Feb 1944  Patiala       33:38.0  Raunaq Singh Gill
    ....  not held
  Feb 1942  Lahore PAK      34:34.7  Gurbachan Singh
    ....  not held
  Feb 1940  Mumbai        33:04.8  Raunaq Singh Gill-3
    ....  not held
  Feb 1938  Kolkata       32:19.0  Raunaq Singh Gill-2
    ....  not held
14 Feb 1936  Lahore PAK      32:02.6  Raunaq Singh Gill
6 miles
  Feb 1934  Delhi        33:08.8  Gujjar Singh-2
    ....  not held
  Feb 1932  Chennai       34:15.2  Gujjar Singh
    ....  not held
5 miles
  Feb 1930  Allahabad      27:32.4  Devi Singh
    ....  not held
  Feb 1928  Lahore PAK      27:24.0  D B Chavan-2
  Feb 1927  Kolkata       27:49.2  D B Chavan
    ....  not held
10 miles
  Feb 1924  Delhi        57:29.6  M R Hinge

Note: The 1958 champion has also been reported as Mukhtiar Singh


Women (31 runnings)
28 Sep 2017  Chennai       32:42.62  Suriya Loganathan-5
30 Sep 2016  Lucknow       33:33.74  Suriya Loganathan-4
04 May 2015  Bangalore      34:41.05  Suriya Loganathan-3
19 Aug 2014  Patiala       34:27.94  Preeja Sreedharan-5
10 Sep 2013  Ranchi        34:07.45  Suriya Loganathan-2
10 Sep 2012  Chennai       35:18.2  Suriya Loganathan
10 Sep 2011  Kolkata       35:56.09  Preeja Sreedharan-4
18 May 2010  Kochi        32:41.31  Kavita Raut-2
09 Oct 2009  Bhopal        33:57.40  Kavita Raut
10 Sep 2008  Kochi        34:13.4 m Preeja Sreedharan-3
23 Oct 2007  Jamshedpur      33:25.0  Preeja Sreedharan-2
04 Oct 2006  New Delhi      34:11.45  Preeja Sreedharan
10 Nov 2005  Hyderabad      36:51.13  Aruna Devi-4
12 Sep 2004  Mumbai        37:30.42  Aruna Devi-3
30 Sep 2003  Bangalore      36:07.03  Aruna Devi-2
07 Sep 2002  New Delhi      34:57.32  Aruna Devi
21 Oct 2001  Chennai       36:24.5  Madhuri Gurnule
10 Oct 2000  Kolkata       38:58.77  Reena Das
  Oct 1999  Bhopal        36:16.65  Molly Biju
03 Nov 1998  Kolkata       36:04.54  Pushpa Devi
11 Dec 1997  Gandhinagar     37:40.75  Vijaya Sonawane
14 Dec 1996  Kolkata       36:27.1  Rani Saini
  Jan 1996  New Delhi      35:28.0  Lukose Leelamma-4
24 Jan 1995  Jamshedpur      35:49.1  Kalpana Mondal
04 Feb 1994  Chennai       35:30.23  Lukose Leelamma-3
21 Jan 1993  Bangalore      36:53.6  Lukose Leelamma-2
12 Mar 1992  Mumbai        35:53.5  Lukose Leelamma
11 May 1991  Kolkata       37:02.9  Valli Sathyabhama
21 Jul 1990  New Delhi      35:27.0  Nanda Jadhav-2
03 Sep 1989  Chennai       37:59.3  Charulata Naigaonkar
19 Aug 1988  Kanpur        36:38.0  Nanda Jadhav

Most Titles

Men (1924-date)

5

Shivnath Singh 1972,1974-78

Women (1988-date)
5 Preeja Sreedharan 2006-08,2011,2014
  Suriya Loganathan 2012-13,2015-17

Inter-State 10,000m Champions

Men (52 runnings)
08 Jun 2014  Lucknow        30:00.03 Kumar-Patel Suresh
07 Jun 2013  Chennai        29:39.06 Kheta Ram-3
26 Jun 2012  Hyderabad       29:49.71 Kheta Ram-2
11 Jun 2011  Bangalore       29:20.35 Kheta Ram
08 Aug 2010  Patiala        29:55.22 Sunil Kumar Singh
24 Oct 2009  Chennai        29:47.59 Surender Singh-3
15 Jun 2008  Madurai        29:12.65 Kashinath Aswale
20 Sep 2007  Bhopal        29:06.17 Surender Singh-2
01 Nov 2006  Chennai        29:30.86 Surender Singh
03 Jul 2005  Bangalore       31:07.92 Kuldip Kumar
  Jul 2004  Chennai        31:49.06 Santhosh Kumar Patel
  Sep 2003  Jamshedpur      31:35.50 Aman Saini
01 Jun 2002  Bangalore       30:53.50 N Gojen Singh-2
  Sep 2001  Lucknow        31:19.37 N Gojen Singh
29 Jul 2000  Chennai        30:41.27 Gulab Chand-2
14 Sep 1999  Lucknow        30:50.8  K Shankar-2
  Nov 1998  Kolkata        30:12.2  Gulab Chand
22 Dec 1997  Bangalore       31:33.5  Harish Tiwari
  Dec 1995  Chennai        30:14.9  K Shankar
16 Feb 1995  Bangalore       33:37.9  Bhairon Singh Lone
  Jan 1994  Pune         29:49.12 Bahadur Prasad-2
06 Mar 1993  New Delhi       29:26.0  Madan Singh-2
  Mar 1992  Thiruvananthapuram  31:12.6  K M Chinnappa
08 Mar 1991  Gandhinagar      30:43.0  Madan Singh
30 Jul 1990  New Delhi       30:54.0  Surjeet Mukherjee
24 Mar 1989  Guntur        30:59.8  Bahadur Prasad
  Feb 1988  Jabalpur       31:29.6  E Rajinder
20 May 1987  Ranchi        31:40.7  Hari Singh
  Mar 1986  Agartala       31:10.8  P Solamuthu
  Feb 1985  Chennai        31:04.4  Tara Singh
27 Apr 1984  New Delhi       30:09.4  Vinod Kumar Pokhriyal
29 Jan 1983  Kolkata        30:33.6  nfn Murlidhar
28 Jan 1982  Kozhikode       30:04.2  Hari Chand
12 Feb 1981  Bangalore       30:48.4  Shivnath Singh-3
11 Feb 1980  Hissar        29:49.5  Inder Singh
18 Feb 1979  Hyderabad       31:19.7  nfn Chinnaswamy
  Mar 1978  Kollam        31:24.0  Harjeet Singh
22 Jan 1977  Chennai        31:07.4  Surjit Singh
  Jan 1976  Palai         31:33.2  Dashrath Singh
15 Jan 1975  Hyderabad       29:33.2  Shivnath Singh-2
09 Feb 1974  Jaipur        30:03.0  Shivnath Singh
01 Jan 1973  Durgapur       31:10.8  Kirpal Singh-2
  Feb 1972  Kottayam       31:36.6  Mohan Singh-3
23 Jan 1971  Ahmedabad       31:43.6  Mohan Singh-2
18 Jan 1970  Cuttack        32:27.6  Mohan Singh
25 Jan 1969  Jalandhar       31:19.2  Nafe Singh
15 Jan 1968  Chennai        30:34.4  Kirpal Singh
28 Jan 1967  Kottayam       33:32.6  Maqbool Ahmed
  Jan 1966  Bangalore       32:02.3  S M Tawadnur
  Jan 1965  Chandigarh      31:47.8  Mange Ram
  Feb 1964  Kolkata        31:18.4  Tarlok Singh
  Feb 1963  Allahabad       32:01.8  Narayan Singh

Women (28 runnings)
08 Jun 2014  Lucknow        34:34.98 Preeja Sreedharan-5
07 Jun 2013  Chennai        34:38.28 Preeja Sreedharan-4
  Jun 2012  Hyderabad       
11 Jun 2011  Bangalore       34:33.48 Preeja Sreedharan-3
07 Aug 2010  Patiala        32:36.53 Preeja Sreedharan-2
24 Oct 2009  Chennai        34:27.62 Kavita Raut-2
15 Jun 2008  Madurai        36:23.62 Preethi Lakshmi Rao
20 Sep 2007  Bhopal        34:23.80 Kavita Raut
01 Nov 2006  Chennai        34:30.77 Preeja Sreedharan
03 Jul 2005  Bangalore       36:55.53 Aruna Devi-3
  Jul 2004  Chennai        39:35.57 nfn Rajni
05 Sep 2003  Jamshedpur      36:04.54 Aruna Devi-2
01 Jun 2002  Bangalore       35:17.1  Beant Kaur
  Sep 2001  Lucknow        37:29.72 Pushpa Devi-2
29 Jul 2000  Chennai        34:30.2  Aruna Devi
14 Sep 1999  Lucknow        36:18.8  Pushpa Devi
  Nov 1998  Kolkata        37:33.96 N Radhamani
22 Dec 1997  Bangalore       38:44.65 Renuka Hede
24 Dec 1995  Chennai        35:26.6  Lukose Leelamma-3
18 Feb 1995  Bangalore       35:04.5  Lukose Leelamma-2
  Jan 1994  Pune         35:51.08 Bhagirathi Bile
04 Mar 1993  New Delhi       36:05.7  Lukose Leelamma
  Mar 1992  Thiruvananthapuram  38:44.4  Urmila More
09 Mar 1991  Gandhinagar      36:50.0  Valli Sathyabhama
31 Jul 1990  New Delhi       35:54.0  Charulata Naigaonka-2
24 Mar 1989  Guntur        37:38.1  Charulata Naigaonka
  Feb 1988  Jabalpur       39:29.9  nfn Thangamani
21 May 1987  Ranchi        43:32.2  Poonam Taneja

Most Titles

Men (1963-date)

3

Mohan Singh 1970-72
. Shivnath Singh 1974-75,1981
  Surender Singh 2006-07,2009
  Kheta Ram 2011-13

Women (1987-date)
5 Preeja Sreedharan 2006,2010-11,2013-14

Last Updated on 30 Sep 2017

Contributors: Ram. Murali Krishnan (50), Andy Milroy (3)