National Marathon Champions for the Ukraine

Men (39 runnings)
24 Sep 2017  Dnipro        2:24:26  Artem Piddubnyy
02 Oct 2016  Byelaya Tserkev   2:22:19  Sergey Marchuk 
04 Oct 2015  Byelaya Tserkev   2:12:04  Igor Olefirenko-3
05 Oct 2014  Byelaya Tserkev   2:14:50  Roman Romanenko
06 Oct 2013  Byelaya Tserkev   2:14:10  Igor Olefirenko-2
07 Oct 2012  Byelaya Tserkev   2:14:56  Igor Olefirenko 
02 Oct 2011  Byelaya Tserkev   2:09:26  Aleksandr Sitkovskiy
02 Oct 2010  Byelaya Tserkev   2:15:13  Vasiliy Remschuk
03 Oct 2009  Byelaya Tserkev   2:17:55  Aleksey Rybalchenko-2
27 Sep 2008  Byelaya Tserkev   2:18:13  Aleksey Rybalchenko
06 Oct 2007  Kiev         2:18:56  Yuriy Hychun 
07 Oct 2006  Kiev         2:20:29  Andrey Goliney
01 Oct 2005  Kiev         2:21:08  Victor Rogovoy
  Sep 2004  Kiev         2:21:39  Sergey Kryzhko
06 Sep 2003  Yevpatoriya     2:24:48  Aleksandr Holovnitskiy
    ....  probably not held
24 Apr 1994  Kiev         2:17:53  Pavel Vasilenko
    ....  not held
    1983  
    1982  
    1981  
    1980  
    1979  
    1978  
23 Oct 1977  Uzhgorod       2:18:22.6 Pyotr Bilosyuk
17 Oct 1976  Uzhgorod       2:17:20.8 Anatoliy Streletz-3
20 Apr 1975  Uzhgorod       2:16:19  Anatoliy Streletz-2
27 Oct 1974  Uzhgorod       2:15:45.2 Vladimir Makarov (RUS)
28 Oct 1973  Uzhgorod       2:17:21  Anatoliy Streletz
    1972            2:20:56  Vasiliy Shalyminov-2
    1971            2:28:26.6 Volodomyr Kayukov
    1970  
02 Nov 1969  Uzhgorod       2:21:24.2 Vasiliy Shalyminov
    1968            2:21:43  Vladimir Mamontov
29 Oct 1967  Uzhgorod       2:18:13  Anatoliy Skripnik
    1966            2:27:25  Volodomyr Mishchanchuk
31 Oct 1965  Uzhgorod       2:19:34.8 Vitaliy Deputov
    1964            2:34:34.8 Aleksandr Babushkin
29 Sep 1963  Chernigov      2:24:30  Dmitriy Sharipov
    1962            2:26:25  Vasiliy Frolovskiy
    ....  not held
    1948            2:53:10  Georgiy Chaikovskiy
Non-champion winners
1975  2:14:23.4 Aleksandr Gotskiy (BLR)
Women (16 runnings)
24 Sep 2017  Dnipro        2:54:07  Oksana Yurchuk
02 Oct 2016  Byelaya Tserkev   2:37:44  Viktoriya Khapilina
04 Oct 2015  Byelaya Tserkev   2:35:36  Olga Kotovska-2
05 Oct 2014  Byelaya Tserkev   2:40:07  Elena Biloshchuk-2
06 Oct 2013  Byelaya Tserkev   2:40:05  Svetlana Stanko-2
07 Oct 2012  Byelaya Tserkev   2:39:47  Svetlana Stanko
02 Oct 2011  Byelaya Tserkev   2:43:15  Kateryna Karmanenko
02 Oct 2010  Byelaya Tserkev   2:34:03  Olga Kotovska
03 Oct 2009  Byelaya Tserkev   2:47:55  Anna Peshkova
27 Sep 2008  Byelaya Tserkev   2:39:51  Elena Biloshchuk
06 Oct 2007  Kiev         2:43:03  Tatyana Bulyshchenko-2
07 Oct 2006  Kiev         2:39:57  Tatyana Filoniuk
01 Oct 2005  Kiev         2:51:35  Tatyana Vernygor
  Sep 2004  Kiev         2:46:08  Yekatarina Stetsenko
06 Sep 2003  Yevpatoriya     2:40:29  Tatyana Bulyshchenko
    ....  probably not held
24 Apr 1994  Kiev         2:38:00  Lyudmila Puchkina
Non-champion winners
2011  2:38:43  Marina Kiselyova (RUS)
Most Titles

Men (1925-date)

3

Anatoliy Streletz 1973,1975-76
  Igor Olefirenko 2012,13,2015

Women (1974-date)

2

Tatyana Bulyshchenko 2003,2007
  Svetlana Stanko 2012-13
  Elena Biloshchuk 2008,2014


Last Updated on
29 Sep 2017

Contributors: Richard Hymans, Andy Milroy (50), Antonin Hejda (5)