National Marathon Championships for Nepal

Men (14 runnings)
11 Apr 2009  Kathmandu        2:30:06  Arjun-Prasad Dgakal
    ....  
21 Jan 2006  Kathmandu        2:23:12  Arjun-Kumar Basnet
    ....  
  Mar 1999  Nepalgunj        2:30:58  Ran-Bahadur Basnet
    ....  
  Jan 1997  Chandragadi       2:24:45  Hari-Bahadur Rakaya
    ....  
  Apr 1995  Birgunj         2:28:35  Ganesh-Bahadur Rai
30 Apr 1994  Pokhara         2:22:21  Tika-Bahadur Bogati
    .... 
  Mar 1987  Kathmandu        2:44:30  Sishil-N Rana
12 Mar 1986  Birgunj         2:21:33  Ameri-Prasad Yadav-2
    .... 
  Mar 1984  Pokhara         2:39:40  Ameri-Prasad Yadav
  Sep 1982  Pokhara         2:41:46  Mukuna-H Shrestha-4
    1982  Kathmandu        2:31:55  Mukuna-H Shrestha-3
  Apr 1981  Kathmandu        2:27:08  Mukuna-H Shrestha-2
    1980  Bhadrapur        2:23:38  Baikuntha Manandhar
  Apr 1979  Kathmandu        2:30:44  Mukuna-H Shrestha

Women (0 runnings)
not held
Note: Times in lighter colours indicate that the courses were probably short.
Most Titles

Men (1979-date)

4

Mukuna-H Shrestha 1979,1981-82b


Last Updated on 09 Aug 2012

Contributors: Diwakar Lal Amatya, Ram Murali Krishnan (42)