National Marathon Champions for China

Men (37 runnings)
20 Mar 2016  Chongqing      2:11:42  Guo-jian Dong-3
22 Mar 2015  Chongqing      2:14:26  Mu-han Hsi
19 Oct 2014  Beijing       2:18:21  Cheng-cai Han
20 Oct 2013  Beijing       2:25:20  Chang-jia Yang
17 Mar 2012  Chongqing      2:15:03  Guo-jian Dong-2
30 Apr 2011  Dalian        2:14;44  Shi-wei Wu
18 Apr 2010  Dalian        2:13:23  Guo-jian Dong
18 Oct 2009  Beijing       2:12:36  Gang Han
04 Jan 2009  Xiamen        2:13:26  Jan-min Hou
05 Jan 2008  Xiamen        2:10:43  Hai-yang Deng-2
31 Mar 2007  Xiamen        2:13:17  Zhu-hong Li-3
25 Mar 2006  Xiamen        2:10:50  Hai-yang Deng
26 Mar 2005  Xiamen        2:14:56  Jian-fei Li
27 Mar 2004  Xiamen        2:11:43  Zhu-hong Li-2
30 Mar 2003  Xiamen        2:14:39  Zhu-hong Li
06 Apr 2002  Jinan        2:18:57  Ke Gong
07 Apr 2001  Jinan        2:16:56  Jia-hua Chai
02 Apr 2000  Jinan        2:15:26  Rong-hua Zhu
    ....
11 Apr 1998  Tianjin       2:16:37  Dong-lin Zhan
12 Apr 1997  Tianjin       2:15:35  Li-jun Hao
14 Apr 1996  Tianjin       2:11:56  Xian-hui Meng
    1995            2:22:33  Jian-min Dong
03 Apr 1994  Huangshan      2:18:27  Zong-min Han
04 Apr 1993  Tianjin       2:11:10  Fu-kui Zhang
12 Apr 1992  Tianjin       2:14:08  Gang-jun Hu
07 Apr 1991  Jinan        2:22:11  Min Liu
    ....
15 Oct 1989  Beijing       2:15:52  Guo-wei Zhang-2
03 Apr 1988  Tianjin       2:15:47  Shu-chun Zhu
29 Mar 1987  Tianjin       2:12:17  Guo-wei Zhang
16 Mar 1986  Shanghai       2:17:30  Zhao-xue Zheng
    ....
13 Mar 1983  Shanghai       2:17:53  Chang-min Shan-2
14 Mar 1982  Shanghai       2:19:07  Chang-min Shan
    1981            2:20:39  Jia-zhen Pen
23 Mar 1980  Hefei        2:17:56  Ji-an Yang
    1979            2:21:17  Li-ang Xu
    ....
  Sep 1965  Beijing       2:23:27.6 Yi-hsiang Liu
    ....
02 Nov 1958  Beijing       2:21:29  Chao-Hsiu Cheng

Non-champion winners
2016 2:10:54  Gezahegn Kelkilew Dejene (ETH)
2015 2:13:34  Michael Kiprop Tiony (KEN)
2014 2:10:42  Birhanu Gebre Girma (ETH) 
2013 2:07:16  Tadesse Tola Woldegeberel (ETH)
2012 2:10:33  Cosmos Kemboi (KEN)
2011 2:14:15  Stephen Chemlany Kwelio-2
2010 2:13:10  Stephen Chemlany Kwelio (KEN)
2009 2:08:51  Samuel Muturi Mugo (KEN)
2008 2:09:49  William Kiprotich (KEN)
2006 2:10:46  Steven Kamar (KEN)
2005 2:09:49  Raymond Koech (KEN)
2004 2:10:54  James Moiben (KEN)
2003 2:09:03  Hailu Negusse (ETH)
2000 2:13:52  Nelson Ndereva (KEN)
1989 2:12:47  Peter Dall (DEN)


Women (29 runnings)
20 Mar 2016  Chongqing      2:29:15  Shao-qing Hua
22 Mar 2015  Chongqing      2:26:54  Chang-qin Ding
19 Oct 2014  Beijing       2:32:23  Li-hua Gong
20 Oct 2013  Beijing       2:31:19  Ying-ying Zhang-2
17 Mar 2012  Chongqing      2:22:41  Jia-li Wang-2
30 Apr 2011  Dalian        2:26:12  Jia-li Wang
18 Apr 2010  Dalian        2:30:09  Rong Chen-2
18 Oct 2009  Beijing       2:34:44  Xue Bai
04 Jan 2009  Xiamen        2:29:52  Rong Chen
05 Jan 2008  Xiamen        2:22:38  Ying-ying Zhang
31 Mar 2007  Xiamen        2:26:08  Xiao-lin Zhu
25 Mar 2006  Xiamen        2:26:32  Wei-wei Sun
26 Mar 2005  Xiamen        2:29:58  Chun-xiu Zhou-3
27 Mar 2004  Xiamen        2:23:28  Chun-xiu Zhou-2
30 Mar 2003  Xiamen        2:34:16  Chun-xiu Zhou
06 Apr 2002  Jinan        2:37:03  Min Liu
07 Apr 2001  Jinan        2:30:11  Gui-xia Zheng-4
02 Apr 2000  Jinan        2:25:32  Xiu-juan Ren-3
17 Apr 1999  Jinan        2:35:55  Gui-xia Zheng-3
11 Apr 1998  Tianjin       2:25:45  Ying-jie Sun
12 Apr 1997  Tianjin       2:33:02  Gui-xia Zheng-2
07 Apr 1996  Shanghai       2:38:06  Xiu-juan Ren-2
    1995            2:39:15  Gui-xia Zheng
03 Apr 1994  Huangshan      2:38:23  Xiu-juan Ren
04 Apr 1993  Tianjin       2:24:07  Jun-xia Wang
12 Apr 1992  Tianjin       2:31:54  Li-hua Xie-2
07 Apr 1991  Jinan        2:40:34  Ye-mei Li
    ....
15 Oct 1989  Beijing       2:31:32  Li-hua Xie
    ....
29 Mar 1987  Tianjin       2:32:11  Hong-yan Xiao
Note: In 2016, Rui-han Liu (2:26:13) was the designated champion but was later disqualified for the attempted use of a proscribed substance.
Non-champion winners
2014 2:30:03  Fatuma Sado Dergo (ETH)
1989 2:27:16  Gyong-Ae Mun (PRK)

Most Titles

Men (1958/date)

3

Zhu-hong Li 2003-04,2007
  Guo-jian Dong 2010,2012,2016

Women (1987/date)

4

Gui-xia Zheng 1995,1997,1999,2001

Last Updated on 01 Apr 2017

Contributors: Andy Milroy (50), Mirko Jalava (18), Juraj Gasparovic (4), Francois Lorange (15)